กรณีนอกพื้นที่การจัดส่ง (ไม่มียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ) ทางร้านจะจัดส่งให้ทางเคอร์รี่
โดยคิดค่าขนส่งตามจริง ตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด